“Den Tigerschen Mischi” – Liesung mam Henriette Nittel

„Et geet em den Tigerchen Mischi. Hien ass e gesträifte Kueder a wunnt mat senger Famill (3 Kanner am Alter vun 2, 7  an 12 Joer an e Papp an eng Mamm) zesummen. Hien huet alles wat hien brauch fir e flott Kazeliewen ze féieren.

Dat eenzegt wat him feelt ass d’Fräiheet well säi Gaart ass ganz mat Drot zoue an hien kennt net eraus.

Den Dag woe et him da geléngt fortzelafen, fänkt e grousst Abenteuer un, wat awer net esou ass wéi hien sech dat virgestallt hat.

Mee et gëtt en Happy End.

Eng spannend Geschicht fir Kanner vun 3 Joer un!“ Text: Henriette Nittel

 

Wann:                 Donnerstag, 15. Februar, 14:30

Wo:                      Club Haus op der Heed

Preis:                    kostenlos

Anmeldung bitte bis spätestens Mittwoch, 14. Februar