Do you speak English?

Där sidd intresséiert, fir dës international Sprooch ze léieren? Är éischt Schrëtt am Engleschen ze maachen, an dëst op eng flott an intressant Aart a Weis? Wou Där net allze vill mat Grammaire an Orthographie geplot gitt mee wou et virun allem drëms geet, englesch ze schwätzen?

Dëst fir  besser eens ze ginn an eisem multikulturelle Land oder an der Vakanz oder ganz einfach aus Intressi.

De Mike Georgen, Enseignant, begleet Iech op Ärem Wee.

 

6 Couren (9 Stonnen) Méindes vu 15 bis 16.30 Auer de 16. Mäerz, 23. Mäerz, 30. Mäerz, 20. Abrëll, 27. Abrëll an 4. Mee 2020

Onkäschtebeitrag. 90 €

Mëllt Iech als éischt un. Iwwerweist da mam Vermierk « English ».