Elektrosmog

An Zesummenaarbecht mat der Schëfflenger Ëmweltkommissioun

Elektromagnéitesch Ëmweltverdréiglechkeet allgemeng och als Elektrosmog bekannt, ass eng villsäiteg a komplex Problematik. Ëmmerhi geet et ëm d’Gesondheet, respektiv em d’Fro, ob elektromagnéitesch Felder schiedlech si fir eis Liewewiesen oder net. Och wann bis haut keng definitiv Äntwert iwwer den Afloss op d’Gesondheet gëtt, héiert ee leider dacks Argumenter déi méi mat politeschen an ideologeschen Iwwerzeegungen, respektiv ekonomeschen Iwwerleeungen ze dinn hunn, wéi mat wëssenschaftlechen an technesche Fuerschungsresultater.

Am Virtrag geet et emol fir d’éischt dorëm ze erklären, wéi de sougenannten Elektrosmog entsteet a wat fir eng Zorte Felder op eis  awierken.

Conferencier: Claude Hallé

Mëttwochs,den 22. Abrëll 2020 um 14 Auer

Gratis.
Mellt Iech bis spéitstens de 15. Abrëll un.