Nordic Walking avec Nathalie Grozinger

Mir walken mam Nathalie duerch de Besch.

Mir perfektionéieren eis Technik a spieren wéi gutt et ass fir an der frëscher Natur Sport ze maachen.

Wéini? :             Meindes  Moies

vum 16. Abrell un

Um wéivill Auer? :    9:30-10:30 heures

Wou? :                   Rendez-vous Parking vum Juegdschlass

Präis? :                  70 €

Veuillez vous inscrire par téléphone ou email et verser votre participation de  70 € sur le compte BGL LU14 0030 3939 3148 0000 Haus Am Becheler avec la mention «Nordic Walking »